O firmě
Firma byla založena v červnu 1991, po celou dobu své existence se zabývá zakládáním a údržbou parků, zahrad, sídlišťní zeleně, úpravou břehových porostů a zeleně okolo komunikací včetně návrhů těchto úprav. Práce provádíme na území Prahy, Ústeckého, Libereckého a Středočeského kraje.